KURSY

KURSY

Posiadamy upoważnienie Ministerstwa Sportu i Turystyki do organizacji egzaminów państwowych na stopnie motorowodne. Egzaminy odbywają się zazwyczaj od 1 maja do 31 września w weekendy.

Należymy do Międzynarodowego Stowarzyszenia Szkół Żeglarskich i możemy prowadzić szkolenia na międzynarodowe certyfikaty ISSA. W obliczu zmian w przepisach oraz w podejściu do uprawnia sportów wodnych w Polsce, patenty ISSA są traktowane jako pełnoprawne dokumenty kwalifikacyjne upoważniające do samodzielnego prowadzenia jednostek pływających w zakresie opisanym na każdym certyfikacie.

KURS STERNIKA MOTOROWODNEGO:

Szkolenie na patent sternika motorowodnego odbywa się w trybie indywidualnym, w terminie dogodnym dla kursanta po uzgodnieniu z organizatorem. W ramach kursu przeprowadzamy zajęcia praktyczne i teoretyczne.

Po odbytym kursie, można przystąpić do egzaminu i uzyskać:

PATENT STERNIKA MOTOROWODNEGO wydawanego przez PZMWiNW:

Wymagania:

 • ukończony 14 rok życia
 • zdany egzamin teoretyczny i praktyczny z wiedzy zdobytej na kursie

 

KURS NA LICENCJĘ NA HOLOWANIE

Nauczymy Cię jak bezpiecznie i świadomie holować osoby na nartach wodnych, wakeboardzie, „bananie”, kole i innych elementach „rozrywkowych” na wodzie.

Po odbytym kursie możesz przystąpić do egzaminu i uzyskać

LICENCJĘ NA HOLOWANIE NARCIARZA LUB INNYCH OBIEKTÓW PŁYWAJĄCYCH wydawanego przez PZMWiNW:

Wymagania:

 • ukończone 18 lat
 • posiadanie co najmniej patentu sternika motorowodnego
 • zdanie egzaminu z wymaganej wiedzy i umiejętności

 

Kursy prowadzone przez Nas w formule federacji ISSA to nowoczesne szkolenia nastawione na bezpieczeństwo wykorzystujące nowoczesne techniki edukacyjne,  odbywające się na akwenach gdzie przyszli skiperzy będą samodzielnie nawigować.

Po odbytym kursie, w którym opanujesz wiedze i umiejętności otrzymasz od Nas CERTYFIKAT:

INLAND POWER YACHT SKIPPER – STERNIK MOTOROWODNY Z UPOWAŻNIENIEM DO HOLOWANIA

Wymagania:

 • minimalny wiek 16 lat

Wykorzystasz go jeśli będziesz chciał:

 • opanować podstawową wiedzę
 • pływać większymi motorówkami po wodach  śródlądowych
 • pływać jachtem motorowym blisko plaży nad  morzem w ciągu dnia
 • pływać skuterem wodnym
 • holować narciarza wodnego lub inne obiekty nawodne

W Polsce dokumentem uprawniającym z mocy prawa do prowadzenia jachtu jest patent żeglarski, wydawany przez Polski Związek Żeglarski. Osoba zainteresowana otrzymaniem takiego dokumentu zobowiązana jest do zdania egzaminu wiedzy i umiejętności przed komisją PZŻ. Certyfikat ISSA nie jest dokumentem stanowiącym o uprawnieniach żeglarskich, a osoba ubiegająca się o niego nie musi podchodzić do typowego egzaminu. Jest to dokument poświadczający posiadanie przez osobę odpowiedniej wiedzy i umiejętności żeglarskich (co w żeglarstwie jest w zasadzie najistotniejsze). O ile na certyfikat ISSA nie ma typowego egzaminu na zakończenie kursu o tyle proces oceny kandydata odbywa się przez cały proces szkolenia. Na zakończenie kursu instruktor podejmuje decyzję czy osoba posiada wystarczające umiejętności i wiedzę do prowadzenia określonego rodzaju jachtów.

Po odbytym kursie, w którym opanujesz wiedze i umiejętności otrzymasz od Nas CERTYFIKAT:

INLAND SKIPPER – STERNIK JACHTU ŚRÓDLĄDOWEGO (jest odpowiednikiem polskiego patentu Żeglarza Jachtowego):

Wymagania:

 • doświadczenie na poziomie co najmniej wykwalifikowanego członka załogi
 • minimalny wiek: 16 lat

Przyda Ci się gdy będziesz chciał:

 • opanować wiedzę i umiejętności potrzebne do prowadzenia jachtów po wodach śródlądowych

 

Translate »